Wielu z Was nie posiada samochodu, a utrudniony dojazd do miejsca szkolenia psa

zniechęca, dlatego też wychodząc Państwu naprzeciw, zwłaszcza dla;

             Naszych klientów i Potencjalnych klientów

rozszerzyliśmy nową usługę;

"Transport małych zwierząt".

oferujemy;

  • Przywożenie/Odwiezienie psa z terenów Olsztyna wraz z Właścicielem na szkolenia,
  • Przywożenie/Odwiezienie psa spoza terenów Olsztyna wraz z Właścicielem na szkolenia,
  • Zawiezienie psa do hotelu z domu Właściciela,
  • Odwiezienie psa z hotelu do domu Właściciela,
  • Przewiezienie psa do lecznicy weterynaryjnej,
  • Odwiezienie psa z lecznicy weterynaryjnej na miejsce wskazane
  • Przewiezienie psa wraz z Właścicielem do lecznicy weterynaryjnej,
  • Odwiezienie psa wraz z Właścicielem z lecznicy weterynaryjnej,
  • Przewóz psów chorych i po wypadkach do i z lecznicy,
  • Przewóz psa i psa z Właścicielem w dowolne miejsce na życzenie klienta,

Cena przewozu psa wraz z Właścicielem będzie wliczana w cenę szkolenia i określona w umowie,

na terenie Olsztyna będzie ona ustalana indywidualnie z każdym Właścicielem osobno w zależności

od wielkości psa i ilości przyjazdów (będzie możliwość wykupienia tzw. karnetu)

Dojazd i przewóz do klienta spoza Olsztyna będzie również ustalany indywidualnie wg wielkości psa

(zależny od rodzaju pojazdu).