TECHNIK WETERYNARII

Ukończenie szkoły Policealnej

TRESER PSÓW

ZOOPSYCHOLOG PSÓW i KOTÓW

 

ZOOFIZJOTERAPIA MAŁYCH ZWIERZĄT

HODOWCA PSÓW RASOWYCH - KYNOLOG

FARMAKOTERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA PSÓW i KOTÓW

 

FARMAKOTERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA PSÓW i KOTÓW 

CYNO

AGRESJA SPOŁECZNA PSÓW

 

 INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ

 

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ O SPECJALNOŚCI HIPOTERAPII

 

WYCHOWAWCA KOLONII / WYPOCZYNKU

KIEROWNIK KOLONII / WYPOCZYNKU

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

 

KURS BHP EKSPERT 

PRAWO JAZDY KAT B, B+E, C, C+E, T