Hotel dla małych zwierząt

 

Do hotelu-pensjonatu przyjmujemy również małe zwierzęta np; 

koty, króliki, fretki, szczurki i inne małe zwierzęta domowe 

Warunkiem przyjęcia kota lub inne małe zwierzę do hotelu jest:

  • Zwierzę zdrowe i zadbane
  • Posiadanie książeczki zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami
  • Zabezpieczone przed pasożytami wewnętrznymi  (odrobaczone)
  • Zabezpieczone przed pasożytami zewnętrznymi (pchły, kleszcze)
  • Posłanie zwierzęcia, kuweta wraz ze źwirkiem
  • Dostarczenie odpowiedniej ilości karmy na czas pobytu psa
  • Właściciel ma obowiażek zapoznać i podpisać:

- warunki umowy przyjęcia do hotelu zwierzęcia

- oraz regulaminu hotelu

Nie spełnienie, jakiegokolwiek z wyżej wymienionych punktów, hotel ma prawo odmówić przyjęcia

zwierzęcia do hotelu.

W przypadku, kiedy zwierzę zostało warunkowo przyjęte do hotelu, a właściciel zwierzęcia zobowiązał się

do uzupełnienia wszystkich punktów warunków przyjęcia zwierzęcia w ciągu 12 godzin, kiedy nie dotrzymał on

umowy i brak jast kontaktu z właścicielelm (telefon, SMS ) wówczas następuje zerwanie umowy z winy

właściciela, jak również zostają wprowadzone procedury porzucenia zwierzęcia przez właściciela.

 

 

 

              KOT

 

 

1 dzień  - 60,00zł

1-2 dni - 40,00zł za 1 dzień

         3 i więcej dni- 30,00zł za 1 dzień

 Licząc od dnia pozostawienia zwierzęcia

     i dnia odebrania go - bez względu

                        na godzinę.

Przy kolejnym pozostawieniu kota cena wynosi:

25,00zł. za 1 dzień

  Licząc od dnia pozostawienia zwierzęcia

     i dnia odebrania go - bez względu

                        na godzinę.

Przy stałych klientach cena wynosi 25,00zł za 1 dzień bez znaczenia na ile dni kot zostaje lub cena jest indywidualnie ustalona. 
Przyjęcie kota dla stałych klientów następuje bez rezerwacji 
(z pierwszeństwem)  
 
 W okresie świąt 50% drożej.
 
Na godzinę przed przywiezieniem kota lub go odebranieniem trzeba powiadomić telefonicznie.
 

Czesanie 

 30,00zł

Kąpiel

       50,00zł

 

 

Inne małe zwierzęta
(np.królik, szczurek, szynszyl, papugi, chomik, świnka morska itp..)

 

- 15,00zł za każdy dzień
lub indywidualnie ustalona

  Licząc od dnia pozostawienia zwierzęcia

     i dnia odebrania go - bez względu

                        na godzinę.

 
Przyjęcie zwierzącia dla stałych klientów następuje bez rezerwacji 
(z pierwszeństwem)  
 W okresie świąt 50% drożej.
Na godzinę przed przywiezieniem zwierzęcia lub go odebranieniem trzeba powiadomić telefonicznie.
 

--------------------------

 UWAGA!!! 

PRZY PIERWSZORAZOWYM POZOSTAWIENIU PSA  NA HOTELU NALEŻY ZROBIĆ

REZERWACJE MINIMUM 2 TYGODNIE WCZEŚNIEJ.

A W OKRESIE ŚWIĄT, FERII, A WSZCZEGÓLNOŚCI WAKACJI NAWET 3 TYGODNIE

WCZEŚNIEJ

Psy zostawiane kolejny raz mają pierwszeństwo przyjęcia bez rezerwacji w każdej chwili, po ówczesnym 

telefonicznym poinformowaniu.

 

Przy większej ilości zwierząt cena jest do negocjacji                                                          

Właściciela małego zwierzęcia nie interesuje i nie ponosi żądnych dodatkowych kosztów;

za szkody wyżądzone przez niego,

W okresie świąt 50% drożej.

Na godzinę przed przywiezieniem kota lub zwierzęcia albo go odebranieniem trzeba powiadomić telefonicznie

Istnieje możliwość dowiezienia zwierzęcia do hotelu i powrotu do domu.

więcej na PRZEWÓZ MAŁYCH ZWIERZĄT

-Transport małych zwierząt na terenie Olsztyna kwota wynosi 20,00zł

w jedną stronę, poza terenem Olsztyna 1zł za 1km. (od miejsca hotelu do Właściciela domu)

Jeśli zwierzę źle znosi jazdę samochodem wówczas na terenie Olsztyna kwota jest naliczana

podwójnie, a poza Olsztynem 2 zł./1km.

Hotel posiada własny monitoring i jest ubezpieczony 

Cena hotelu obejmuje;

  • opiekę, zabawy, spacery, dezynfekcję pomieszczeń.

Cena hotelu nie obejmuje;

  • wyżywienia zwierzęcia, w przypadku karmienia na życzenie klienta naszą karmą

dopłata do hotelu 10zł za 1 dzień

Zwierzę jest karmione ściśle według zaleceń właściciela

Terminy dostarczenia i odebrania zwierzęcia z hotelu ustala się telefonicznie.

 

Opieka nad zwierzętami

Ale to nie wszystko oferujemy również dzienny

pobyt psa tzw. "PSIAFIGLOLANDIA"

więcej informacji uzyskasz na : PSIAFIGLOLANDIA 

 

UWAGA!!!

Na temat hotelu NIE UDZIELAMY informacji drogą e-mailową i SMS-ową

- Prosimy o kontakt telefoniczny! +48 608 460 806

 KIERUJĄC SIE ETYKĄ I BIORĄC PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE PSA

ORAZ SKUTKI POPRAWNIE ZDIAGNOZOWANEJ TERAPII

NIE UDZIELAMY PORAD DROGĄ E-MAILOWĄ, SMS-ową I TELEFONICZNĄ!!!